2COOL

Lämpösäädelty kuljetus

2Cool kuljetusmenetelmä mahdollistaa lämpösäädeltyjen tuotteiden turvallisen kuljettamisen jopa usean vuorokauden ajan ilman ulkoista energiaa. Näin ollen se on ympäristöystävällisempi sekä halvempi vaihtoehto kuin esimerkiksi lämpösäädelty ajoneuvo. Kuljetusmenetelmämme mahdollistaa myös eri kuljetuslämpötilaa vaativien tuotteiden kuljetuksen samassa tavaratilassa.

Tässä muutamia esimerkkitapauksia, joissa 2Cool kuljetusmenetelmää hyödynnetään kustannustehokkaasti sekä ympäristöystävällisesti:

Jakelukeskukset

2Cool kuljetusmenetelmää hyödynnetään kustannustehokkaasti jakelukeskuksissa, jossa tuotteet ovat varastoituna eri lämpötilaluokittain. Tuotteet pakataan kuljetuslaatikkoihin varastossa halutussa kuljetuslämpötilassa, jonka jälkeen laatikot siirretään ajoneuvoon. Näin kuljetusajoneuvossa ei tarvitse olla erillisiä lämpötila-alueita tuotteille, vaan lämpimät, viileät ja pakkastuotteet voidaan kuljettaa samassa tavaratilassa.

Lentorahti

2Coolin valmistama geelijää on myrkytön viilennysvaihtoehto kuljetuslaatikkoon. Sitä ei myöskään luokitella vaaralliseksi aineeksi, kuten esimerkiksi kuivajäätä, jota käytetään jonkin verran pitkissä lentorahtikuljetuksissa. Näin ollen geelijään käytöstä ei tule ylimääräisiä kuluja kuljetukseen.

2Cool kuljetusratkaisulla päästään yli 2 vuorokauden kuljetusaikaan, mikä monessa tapauksessa kattaa kuljetusajan lähettäjältä vastaanottajalle lentorahtina. Geelimäärää suurentamalla varmistutaan, että kuljetettavan tavaran kylmäketju ei katkea, vaikka lähetys viivästyisikin syystä tai toisesta.

Kausiluontoinen tarve lämpösäädellylle kuljetukselle

Lämpösäädellyn kuljetuksen tarve on useilla yrityksillä hyvin kausiluontoista, minkä vuoksi lämpösäädellyn ajoneuvon hankinta ei välttämättä ole kovinkaan kannattava vaihtoehto. Tämän vuoksi useat valmistajat turvautuvat lämpösäädellyissä kuljetuksissa kuriiripalveluihin. Toisaalta monet kuriiripalvelutkaan eivät tarjoa lämpösäädeltyä kuljetusta puutteellisen kaluston vuoksi. 2Cool kuljetusmenetelmän hankintahinta on huomattavasti pienempi ja se on joustava vaihtoehto kausiluontoiseen lämpösäädeltyjen kuljetusten tarpeeseen.

Valmistajalta kuluttajalle/jälleenmyyjälle

2Coolin kuljetusmenetelmää hyödyntävät useat marjaviljelijät sekä luomutuotteiden valmistajat omissa kuljetuksissaan jälleenmyyjille tai asiakkailleen. Kyseisissä tapauksissa kuljettajana voi olla valmistaja itse tai erillinen kuriiripalvelu. Kuljettajalla ei tarvitse olla erillistä lämpösäädeltyä tavaratilaa ajoneuvossaan, vaan tavarat voidaan kuljettaa esimerkiksi normaalissa pakettiautossa muiden kuljetettavien tavaroiden yhteydessä.

2Coolin kuljetuslaatikoita on myös hyödynnetty torimyynnissä. Marjojen ja vihannesten kylmäketju säilyy koko toripäivän kuljetuslaatikossa eikä ylijääneitä tuotteita tarvitse heittää pois, vaan ne voidaan varastoida ja myydä seuraavana päivänä.

Yhteistyössä